Đào vàng 3
Các bạn hẳn đã rất quen thuộc với những game Cụ già đào vàng, đào vàng hay mỏ vàng... giờ bạn sẽ tiếp tục chơi game Đào vàng với một phiên bản mới cũng không kém phần hấp dẫn.
Sử dụng điều khiển mỏ và ròng rọc tìm vàng, kho báu và đá quý.